Napíš si svoj názor

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Mladí ľudia cítia nedostatok informovanosti o problematike Kyberšikany

Jedným z najzávažnejších problémov technológií využívajúcich internet je bezpečnosť. Napriek tomu už veľa z nás na ignorovanie bezpečnosti na Internete doplatilo. Kyberšikana je veľmi aktuálna a závažná téma. Zaujímalo nás, aké skúsenosti s ňou majú mladí ľudia a aké opatrenia by navrhli pri jej zabránení.
Fenomén Kyberšikana sa u nás vyskytuje čoraz viac. Väčšina sa s týmto pojmom stretla na vlastnej koži alebo vo svojom okolí pozná niekoho, kto bol obeťou tejto nepríjemnej skúsenosti. Sebaubližovanie, bulímia, anorexia či smrť. To všetko sú možné dôsledky šikany na internete. Veľmi dôležitú rolu v probléme Kyberšikany zohrávajú sociálne siete a mladí ľudia. V priemere 6 hodín denne strávime na sociálnych sieťach, čo je dostatočný čas na to aby sme sa stali obeťou rôznych nepríjemností. Zo vzorky 70 mladých ľudí vo veku 15-30 rokov sme sa rozhodli zistiť, aké majú skúsenosti s Kyberšikanou. Taktiež nás zaujímalo ako by sa v takejto situácií zachovali a aké návrhy by prijali pre zlepšenie povedomia o Kyberšikane. Dotazník bol rozposlaný prostredníctvom sociálnych sietí akými sú Facebook a Instagram. Prieskumu sa zúčastnilo 70 ľudí vo veku 15-30 rokov z čoho 68,6% žien a 31,4% mužov. Táto cieľová skupina je najčastejšie obeťou kyberšikany, keďže trávi na sociálnych sieťach najviac času. Najväčšie zastúpenie mali respondenti z Trenčiasneko kraja a Trnavského kraja. Ide o študentov stredných a vysokých škôl. 94,3% respondentov pojem kyberšikana pozná a vie popísať o aký typ šikany ide. Respondenti sa správne zhodli, že ide o typ šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, najčastejšie prostredníctvom internetu. Kyberšikana je psychický nátlak odohrávajúci sa v online prostredí s cieľom získať nad obeťou šikany mocenskú prevahu, kontrolu. Za hlavné znaky kyberšikany považujú všetky formy psychického násilia, akými sú osočovanie, ponižovanie, zneužívanie fotografií, vysmievanie alebo vydieranie. Až 30% percent mladých ľudí uviedlo, že sa samo stalo obeťou kyberšikany. Ide o pomerne veľké číslo na tak malú vzorku. Tieto výsledky hovoria o tom, že je skutočne ťažké sa na sociálnych sieťach vyvarovať nebezpečenstvu kyberšikany. 64,3% sa doteraz s podobným problémom nestretlo avšak až 55,7% pozná obete kyberšikany zo svojho okolia. Z nich väčšina o tomto probléme nikoho neinformovala. To je jedným z problémov, ktorý bráni problematike Kyberšikany dostať sa do povedomia a tým zabrániť jej šíreniu. Ľudia sa aj napriek rôznym prednáškam, dokumentom a otvorenosti verejnosti na danú problematiku boja o svojich problémoch a problémoch známych hovoriť. To, že repondenti nemali osobnú skúsenosť s kyberšikanou, neznamená, že nemajú zážitok, kedy sa ku nim správal niekto na sociálnych sieťach nepríjemne. Ide o 44,3% mladých ľudí, ktorý boli súčasťou osočovania kvôli odlišným názorom prostedníctvom komentárov. Aj keď si myslíme, že najviac obetí je práve detí na základnej a strednej škole, niektorí respondenti tvrdia, že obeťou kyberšikany sú aj starší ľudia, ktorý sú samozrejme menej zraniteľnejší. ,,Najprv som si myslel, že šikanovaná je iba mladá veková skupina, teda deti. V podstate sme však všetci obeťami kyberšikany bez toho aby sme si to uvedomovali a viac pociťovali´. Myslím, že je to hocijaký jednotlivec, či už mladý alebo starý, pretože sa ho nikto nezastane a nepodá mu pomocnú ruku. Kyberšikana je rovnako nebezpečná ako klasická šikana a čostokrát má rovnako nebezpečné následky. Vplyvom vzniku sociálnych sietí je čoraz viac rozšírená ako práve klasická šikana. 62,9% respondentov je presvedčených, že sa problematike Kyberšikane venuje málo pozornosti. Prijali by, ak by sa na školách organizoval väčší počet prednášok, takisto by sa podľa nich mala téma riešiť viac verejne v spolupráci so psychológmi. Téma kyberšikany by sa mala častejšie uverejňovať v správach, na sociálnych sieťach a ako nosná téma dokumentov. ,,Dôležité je zavedenie problematiky šikany do povedomia väčšiny obyvateľstva každej vekovej kategórie,nielen mladých ľudí.´. Najdôležitejším faktorom však naďalej zostáva ochrana maloletých detí, teda väčšia pozornosť rodičov ku deťom. ,,Podľa mňa by sa mali od základných škôl inak navádzať a vychovávať deti, venovať sa danej problematike na školách viac, rozprávať sa o tom a v primeranom veku pozrieť seriál 13 reasons why´´. Výsledky svedčia o dostatočnej informovanosti mladých ľudí o Kyberšikane. Táto problematika však naďalej má svoje medze a len vďaka ľudom,ktorý sa jej naplno venujú nezostáva v úzadí.

Kyberšikana | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014